Vertrouwenspersoon

Voorkomen grensoverschrijdend gedrag

De handbalsport is leuk en dat willen we graag zo houden. Soms gebeuren er echter dingen waardoor we minder plezier hebben. Bijvoorbeeld als sporters schelden tegen tegenstanders of scheidsrechters, als spelregels niet worden nageleefd, bij fysiek ruw spel, (online) pesten, door schreeuwende ouders langs de kant of, nog erger door grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie.

Wat is voor jou de druppel?

Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke sportvereniging hoopt dat het bij haar niet voor zal komen. De kop in het zand steken en het er maar niet over hebben is echter geen oplossing. Als leden van HC Wittenhorst hebben we samen de taak om dit onderwerp op de agenda te zetten en er, door goed preventief beleid, voor te zorgen dat de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk is.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Wat voor jou acceptabel is kan voor de ander intimiderend zijn. Als jij het intimiderend vindt heb jij dus gelijk, het is jouw gevoel bij wat er gebeurt dat telt.

Wat kun jij doen?

Als jij gedrag ervaart of signaleert dat volgens jouw inschatting niet door de beugel kan moet je maatregelen nemen (in overleg met het slachtoffer).

· Als je het aandurft: de betreffende persoon op zijn/haar gedrag aanspreken.
· Bespreek het met een (volwassen) persoon die je vertrouwt.
· Neem contact op met de vertrouwenspersoon van HC Wittenhorst.

Marlou Korsten, bereikbaar via marloukorsten@lijbrandt.nl.

Je kunt ook altijd contact opnemen met professionele hulpverleners!

Vertrouwenspersoon NOC*NSF / Vertrouwenspunt Sport

  • Telefoonnummer: 0900 – 2025590
  • WhatsApp: 06-53646928
  • E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl 

Politie

  • telefoonnummer: 112 of 08008844

Anoniem

  • website: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport