Contributie

Berekening contributie seizoen 2020-2021

CategorieLeeftijdsschemaLeeftijdContributie per jaar Contributie per termijn
H-Jeugd2014 of hoger4-6 jaar€ 88,00€ 44,00
F-Jeugd2012-20137-8 jaar€ 100,00€ 50,00
E-Jeugd2010-20119-10 jaar€ 141,00€ 70,50
D-Jeugd2008-200911-12 jaar€ 170,00€ 85,00
C-Jeugd2006-200713-14 jaar€ 194,00€ 97,00
B-Jeugd2004-200515-16 jaar€ 214,00€ 107,00
A-Jeugd2002-200317-18 jaar€ 231,00€ 115,50
Senioren2001 of lager19 jaar en ouder€ 308,00€ 154,00
Recreanten € 196,00€ 98,00

Bondscontributie (alleen verschuldigd bij niet tijdige afmelding) € 32,50

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021.
 • De contributie is in 2 termijnen veschuldigd, op medio september en medio januari van ieder jaar.
 • Leden die de vereniging machtigen tot automatische incasso, geschiedt de betaling ook in 2 termijnen: medio september en januari.
 • Het tussentijds afmelden als lid betekent géén teruggave van contributie. De contributie wordt jaarlijks betaald.
 • Alle spelende leden betalen contributie, met uitzondering van ere-leden.
 • Afmeldingen voor het nieuwe handbalseizoen dienen vóór 15 mei van ieder jaar te zijn ontvangen door de secretaris. Dit in verband met de uiterste sluitingstermijn van het NHV.
  Afmelden kan alleen schriftelijk geschieden, via het afmeldformulier.
  LET OP! Die zich pas na 15 mei afmelden, zijn verplicht de Bondscontributie te betalen. Deze is dan immers al door het NHV aan de vereniging in rekening gebracht.
  De recreanten zijn niet ingeschreven bij het NHV en zijn dus ook geen Bondscontrubitie verschuldigd.
 • Rekeningnummer NL04RABO01236.97.875 t.n.v. Handbalclub Wittenhorst.

Stichting Leergeld

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die door gebrek aan middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een stichting Leergeld in de gemeente Horst aan de Maas indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Sporten

Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werkt de Stichting Leergeld Horst aan de Maas nauw samen met lokale sportclubs waaronder ook Handbalclub Wittenhorst. Kinderen die niet sporten omdat daar geen geld voor is, kunnen lid worden van deze clubs. Leergeld betaalt dan de contributie direct aan de vereniging. Maar daarmee is het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil handballen heeft een tenue en schoenen nodig. Sportkleding hoort er daarom ook bij. Een bal en het wedstrijdtenue krijg je in bruikleen net zoals alle leden binnen onze club. Ouders krijgen een tegoedbon waarmee ze voor een bepaald bedrag aan trainingskleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waar Leergeld mee samenwerkt.

Wilt u meer informatie of een aanvraag doen? Kijk dan op de website www.leergeldhorstaandemaas.nl voor meer informatie.