Bestuur

Het bestuur vormt de organisatorische basis van een vereniging. Het bestuur van HCW ziet er als volgt uit:

Functie Naam Commissie
Voorzitter Henk Janssen
Penningmeester Marianne Keijsers
Secretaris Nieneke van Deijnen
Algemeen bestuurslid Veronique Klaassen Activiteiten commissie
Algemeen bestuurslid John van Mil Technische commissie
Algemeen bestuurslid Wilma Keijsers Technische commissie
Commissie Leden
Technische commissie John van Mil, Wilma Keijsers
Activiteitencommissie Veronique Klaassen
Kantinecommissie Wilma Keijsers