Bestuur

Het bestuur vormt de organisatorische basis van een vereniging. Het bestuur van HCW ziet er als volgt uit:

Functie Naam Commissie
Voorzitter Henk Janssen
Penningmeester Marianne Keijsers
Secretaris vacant
Algemeen bestuurslid Swen Derks Kantine commissie, Sponsor commissie
Algemeen bestuurslid Veronique Klaassen Activiteiten commissie
Algemeen bestuurslid John van Mil Technische commissie
Algemeen bestuurslid Wilma Keijsers Technische commissie
Commissie Leden
Technische commissie John van Mil, Wilma Keijsers
Activiteitencommissie Veronique Klaassen
Kantinecommissie Swen Derkx, Lambert Linders
Sponsorcommissie Swen Derkx
Beheer ballen Wilma Keijsers