Huishoudelijk reglement

Binnen HC Wittenhorst is een huishoudelijk reglement opgesteld, zodat wij binnen de club in ieder geval weten welke afspraken er zijn gemaakt, welke taken tot een commissie behoren en hoe bepaalde zaken, zoals aan- of afmelden zijn geregeld. Deze informatie is een huishoudelijk reglement opgenomen om ervoor te zorgen dat over deze zaken geen onduidelijkheid kan ontstaan.

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement te downloaden.