Aanpassing prijzen consumpties kantine

Met ingang van 15 januari 2019 wordt er een algehele prijsverhoging van €0,10 per consumptie in de kantine doorgevoerd met uitzondering van de koffie en thee. Dit is mede het gevolg van de verhoging van de lage btw per 1 januari 2019.